Denk Eerst Goed Na Voordat Je Een Plan Maakt


Hoe weet u of uw initiatief of interventie iets gaat toevoegen? 

 

De praktijk van nonprofit is niet bepaald maakbaar. Maar een complexe praktijk is geen alibi voor niet-onderzoeken, te-kort-door-de-bocht-analyses of het pimpen van resultaten. Ondanks de weerbarstige praktijkvan het non profitbestaan, is vergroten van efficiëntie en effectiviteit weldegelijk mogelijk.

* U bemoeit zich met het geld van anderen over het leven vananderen. Dit vereist een goede analyse van de aanleiding van deinterventie: een sociaal marktonderzoek naar nut en noodzaak, hetonderbouwen en verifiëren van aannames en de beoogde concreteeffecten, en… hoe belangrijk is dat nu helemaal?

Speciaal voor financiers, bestuurders, uitvoerders in het brede veld van zorg, welzijn, arbeid, sport, cultuur, educatie, milieu en sociale woningbouw en allerlei charitatieve fondsen[zowel fondswervende goede doelen als vermogens-fondsen], zijn er twee pakketten die u helpen erachter te komen wat nou eigenlijk precies het probleem is, hoe urgent het is, hoe u uw aannames onderbouwt, en hoe u het probleem concreet en specifiek maakt. 


Op een interactieve manier  wordt ingegaan op het belang om uw initiatief kritisch onder de loep te nemen voordat u dit gaat uitvoeren. 


U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden (uitgaande van groep van 15 personen):


1. Doe Het Zelf Pakket 
Ontdek zelf – samen met uw collega’s hoe Uzelfstandig een gedegen probleemanalyse kuntopstellen. Het Doe-het-zelf-pakket bevat:
* Exemplaren van het boek “Dan ga ik liever opvakantie” vol met praktische tips & tricks vanover het vergroten efficiëntie en effectiviteit
* Bijbehorende PraatPlaat/Werkposterrmet een duidelijkeh handleiding
Tarief: vanaf E 250,- (inclusief BTW enverzendkosten)


2. Service-pakket

Met het Service-pakket gaat u samen aan de slag met een onze trainers. In een dagdeel stelt hij samen met U een gedegen probleemanalyse op. Het Service-pakket bevat:
* Exemplaren van het boek “Dan ga ik liever op vakantie”, vol met praktische tips & tricks van over het vergroten van efficiëntie en effectiviteit.
* Bijbehorende PraatPlaat/Werkposter met een duidelijke handleiding
Workshop van een dagdeel van auteur Peter Scholten of Eric Denneman.
Tarief: vanaf E 875,- (inclusief BTW).

 


Trainers en meer informatie

Peter Scholten en/of Eric Denneman
 


 Prijs: €195

→ Direct bestellen!