Home


 

ValueFactory heeft tot doel om organisaties en initiatieven te ondersteunen en te stimuleren bij het inzicht krijgen in hun maatschappelijke meerwaarde.

 Dit doen wij door het inzetten van specieke middelen en methoden, om zo de doelstellingen op een duurzame manier te kunnen realiseren.

Uitgangspunt is dat wij organisaties inzicht geven in de maatschappelijke bijdrage die zij kunnen leveren, hoe ze die zichtbaar kunnen maken, en daarmee tot een duurzame strategie voor de organisatie kunnen komen.

Middels behoefte- cq. marktonderzoek ('probleem-analyse') komen we gezamelijk tot een samenhangend plan over financiering, marketing en communicatie, inzet van medewerkers, enz.